Esoterische Genezing 

Al mijn hele leven was heling één van mijn voornaamste interesses. Wat is het dat een mens heelt in al zijn "lichamen": fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel? Helen is veel meer dan genezen.

Dit is de voornaamste reden dat ik geneeskunde gestudeerd heb. Na mijn universitaire studie heb ik traditionele Chinese geneeskunde, homeopathie, kruidengeneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde... gestudeerd.  En werd ik ingewijd in of bestudeerde ik verschillende helingssystemen: Reiki, de Alchemic Healing van Tareth, de Reconnection, Quantum Touch, de Helende Reis, hypnose en trance, en verschillende sjamaanse helingswijzen. Allen waren heel bijzonder en prachtig, maar voor mij omvat de Esoterische Genezing, beschreven door de leraar van Alice A. Bailey, de Tibetaan Djwal Khul, al deze andere systemen. Het is een helingsmethode, waar je al die andere systemen in kan integreren, en je kan je er oneindig in verdiepen naarmate je bewustzijn verruimt.

Ik heb besloten het systeem aan te leren in verschillende modules, zodat ieder zijn tijd kan nemen in elke module te groeien en ermee te werken. Sommige modules kunnen ook apart gevolgd worden.

Hilde De Smet

Alex Grey meditation

Alex Grey

De Natuur als Medicijn

Naast energetische heling, is het ook belangrijk om zorg te dragen voor je fysieke lichaam en dit maximaal te ondersteunen, zodat de energie vrij kan stromen. Beiden gaan hand in hand. Zuivere voeding, ontgifting, ontzuring, je organen ondersteunen met kruiden en natuurlijke supplementen, water, aarden en de impact van artificiële straling beperken, bewegen, ademen...

door Hilde De Smet en Peter van den Broucke

 

Voor iedereen toegankelijk

meer informatie op www.focusopgezondheid.com

Esoterische Genezing

 

Module 1: Werken met en in het etherisch lichaam - 3 daagse

Nieuwe data volgen

Module 2: Esoterische Genezing deel 1 - 3 dagen

Module 3: Esoterische Genezing deel 2 - 3 dagen 

Module 4: Esoterische Genezing deel 3 - Helen met de 7 Stralen - 3 dagen

Module 5: Helen met klank en kleur - 4 dagen

Nieuwe data volgen

Module 6: Sterven en loslaten - 3 dagen

Nieuwe data volgen 

      

 

Module 1

Werken met en in het etherisch lichaam

3 dagen

Nieuwe data volgen

In deze 3 dagen zullen we:

- energie leren voelen en geleiden

- ons lichaam en dat van anderen leren scannen

- magnetisme in onze handen leren ontwikkelen en geleiden

- de subtiele lichamen / de samenstelling van de mens bestuderen

- de 7 grote chacra's besturen en ermee werken

- helen met planetair en zonne-prana (energie)

door Hilde De Smet

 

Voor iedereen toegankelijk, met of zonder ervaring met energetische helingstechnieken

Module 2

Esoterische Genezing deel 1

3 dagen

In deze 3 dagen bestuderen we

- de oorzaken van ziekte, want degene die occult werkt, moet altijd beginnen in de wereld van oorzaken en niet in de wereld van gevolgen

- psychologische genezing en de noodzakelijkheid dat men zich met het innerlijk leven van de patiënt inlaat

- de kleinere chacra's

- de fundamentele wetten van genezing

- helingstechnieken en - methoden ( helen vanuit de ziel - magnetische heling)

""Alle ziekte is het gevolg van een geremd zieleleven. Dit geldt voor alle vormen in alle rijken. De kunst van de genezer bestaat in het vrijmaken van de ziel, zodat haar leven kan stromen door de verzameling van organismen welke de een of andere bijzondere vorm samenstelt." (Wet I Esoterische Genezing) In dit vrijmaken ligt de aard van de ware kunst van genezen verborgen."

Alice A. Bailey - Esoterische Genezing

door Hilde De Smet

Toegankelijk voor mensen met ervaring in energetische helingmethoden en vertrouwd zijn met de 7 chacra's, of die module 1 gevolgd hebben

Locatie: School of Occult Meditation

Registratie : door onderaan de pagina op de opleiding te klikken

                      of

                     door te mailen naar info@schoolofoccultmeditation.com en per                                               overschrijving te betalen op BE72 0015 2745 0916 BIC GEBABEBB (Hilde De                         Smet)

Niemand wordt geweigerd om financiële redenen. Neem gerust contact op.

Module 3

Esoterische Genezing deel 2

3 dagen

In deze 3 dagen zullen we: 

- verder uitwijden over de oorzaak van ziekte

- verder leren een beeld te vormen van het innerlijk leven van de patiënt

- de regels voor de heler bestuderen

- helingstechnieken en -methodes leren (helen vanuit de ziel - magnetische genezing  - uitstralende genezing)

"Ziekte is zowel stoffelijk als psychologisch geworteld in het goede, het schone en het ware. Ziekte is slechts een vervormde weerspiegeling van goddelijke mogelijkheden. De tegengewerkte ziel die het een of ander goddelijk kenmerk of een innerlijke, geestelijke werkelijkheid tot volle uitdrukking tracht te brengen, veroorzaakt in de bestanddelen van haar omhulsels een punt van wrijving.  Op dit punt zijn de ogen van de persoonlijkheid gericht, met het gevolg dat ziekte optreedt. De kunst van genezen houdt zich bezig met de nederwaarts gerichte ogen op te heffen tot de ziel, de ware Genezer in de vorm. Het geestelijk of derde oog richt zich dan op de helende kracht en alles wordt goed."

(wet IV Esoterische Genezing Alice A. Bailey) 

door Hilde De Smet

Toegankelijk voor mensen die module 2 gevolgd hebben

Module 4

Esoterische genezing deel 3 - Helen met de 7 Stralen

3 dagen

In deze 3 dagen zullen we de 7 geneeswijzen bestuderen, gerelateerd aan de energieën van de 7 Stralen. 

door Hilde De Smet

Toegankelijk voor mensen die module 2 en 3 gevolgd hebben en die vertrouwd zijn met de 7 Stralen.

Module 5

Helen met  klank en kleur

4 dagen

Data volgen

In deze 4 dagen gaan we leren helen met kleur en klank en werken met de leringen uit verschillende tradities: 

Alice A. Bailey, H.P. Blavatsky, the Golden Dawn, Pythagoras, Perzië (Zarathoestra), Indië en Tibet, de Bijbel, sjamanisme, wetenschappelijke ontwikkelingen...

- geluidsfrequenties en hun invloed op onze hersengolven

- cymatica

- het verband tussen kleur en klank - het elektro-magnetisch spectrum

- klank en kleur en onze "lichamen"

- de kleuren en de Stralen

- frequenties en de planeten (Hans Cousto)

- klank en wiskunde (Pythagoras)

- de harmonieleer van de Mazdaznan (Zarathoestra)

- het stemmingsconflict 432 Hz vs 440 Hz vs 444 Hz

- de Solfeggio frequenties

- het gebruik van mantra's

- kristallen klankschalen en stemvorken

- natuurinstrumenten

- En vooral onze eigen stem ( geen zangervaring vereist)...

door Hilde De Smet

Voor iedereen toegankelijk

Module 6

Sterven en loslaten

3 dagen

Data volgen

door Hilde De Smet

Locatie: School of Occult Meditation

Voor iedereen toegankelijk

more info